po-pá: 8:00-16:00

Kam všude se hodí fotovoltaické panely? 
Zvažujete investici do fotovoltaických panelů s cílem dosáhnout alespoň částečné energetické nezávislosti? Pokud vlastníte rodinný dům nebo jej stavíte, měli byste kromě administrativních aspektů také zvážit praktické otázky – kam je možné efektivně umístit solární panely a naopak, kam to není vhodné.
Naštěstí lze solární panely instalovat na téměř všechny typy střech. Klíčovým předpokladem je, aby byly střešní konstrukce dostatečně pevné k unesení potřebného zatížení. Hmotnost jednoho solárního panelu se pohybuje kolem 25 kg a konstrukce používaná k jeho upevnění obvykle bývá z lehkého hliníku, což nepředstavuje výrazné navýšení celkové zátěže. Pro standardní střechy v normálním stavu je tato zátěž zcela bezpečná. Společnost je povinna hodnotit nosnost a technický stav střechy.
Základní pravidlo z hlediska konstrukce zní, že životnost střechy by měla převyšovat životnost fotovoltaických panelů, a to i s přihlédnutím k procesu jejich instalace. Odborníci zdůrazňují, že je prakticky vyloučené umístit solární panely na eternitovou krytinu či na starý bobrovka šindel, křehké cementovláknité šablony nebo na některé typy nesprávně instalovaných plechových krytin.
Pokud je plechová krytina nainstalována bezchybně, není problém provést instalaci fotovoltaických panelů ani v tomto případě.
Orientace střechy
Pokud jde o orientaci střechy, lze říci, že prakticky jakákoli poloha od východu k západu a sklon střechy v rozmezí od 15° do 45° není špatně. Optimalizace závisí na potřebách domácnosti. Často se považuje za nejvýhodnější umístění solárních panelů na jihozápadní části střechy, zejména kvůli tomu, že nejvyšší energetická spotřeba domácnosti bývá odpoledne a večer. V případě více střech je doporučeno konzultovat s odborníkem, který na základě jednoduchých otázek může určit optimální rozmístění panelů.
Majitelé domů bez ideálního sklonu střechy nemusí zoufat. V případě nevhodného sklonu lze situaci vyřešit volbou vhodné nosné konstrukce. Je však třeba brát v úvahu, že náklady na tuto úpravu mohou být vyšší než u standardních instalací.
Zastínění 
Společnost by měla zohlednit i strukturu střechy při hodnocení možného zastínění. Pokud stín z otevřeného střešního okna dopadá na alespoň jeden z panelů, může to snížit výkon všech panelů, které jsou nainstalovány v sérii. Podobně mohou na střeše zastínit i další prvky, jako jsou komíny, různé pochozí lávky, ozdoby na hřebeni a podobně. Může také hrát roli terén okolo domu.