po-pá: 8:00-16:00

Co přivádí jednotlivce k rozhodnutí investovat do solárních panelů?

 

Fotovoltaické panely se v Česku těší stále větší oblibě, a nejnovější výzkum provedený mezi majiteli fotovoltaických elektráren ukazuje, že existuje několik různých motivací, které stojí za jejich investicemi. Studie identifikovala čtyři základní typy motivace.

1. Ekologové: Tato skupina lidí je motivována snižováním dopadů na životní prostředí. Pro ně je ekologie klíčovým důvodem pro investici do fotovoltaiky.
2. Pragmatický ekologové: Tito lidí se také zajímají o ekologii, ale kombinuje ji s ekonomickými důvody. Pro ně je důležitý kompromis mezi ochranou životního prostředí a finančními výhodami.
3.Ekonomové: Pro tuto skupinu je motivací čistě finanční zisk. Jde jim o finanční návratnost své investice.
4.Soběstační: Tito investoři touží po technické a ekonomické nezávislosti na tradičním energetickém systému.

 

Kromě těchto čtyř typů byly také identifikovány dvě další skupiny, “Technici” a “Nevyhranění”, kteří mají různorodé motivace a názory.

 

Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že lidé mají různé motivace pro investice do fotovoltaiky. Bez ohledu na motivaci je však jasné, že zájem o solární energii roste, což má pozitivní vliv na budoucnost obnovitelné energetiky v České republice.